EcoBase® tapijt tegelDesso

Waarom zou je kiezen voor een Cradle to Cradle® tapijt?
Kan tapijt bijdragen aan je gezondheid? Een vreemde vraag misschien…
Niet echt. Bij Desso groep doen we er alles aan om tapijt te maken dat bijdraagt aan gezondere leefomgeving.
We werken volgens een groen business principe dat bekend staat als Cradle to Cradle. Binnen dit principe willen we producten ontwerpen en maken die we kunnen terugnemen en die veilig gerecycled kunnen worden.
Waarom doen we dit?
Bovenal willen we er zeker van zijn dat onze producten een positieve invloed hebben op de gezondheid van onze klanten en het milieu.
Cradle to Cradle® helpt ons deze ambitie te verwezenlijken op verschillende manieren.
Ten eerste zorgen we ervoor dat we de beste en meest positieve grondstoffen voor onze producten kiezen, die dan Cradle to Cradle® gecertificeerd worden.
Ten tweede maken we steeds meer gebruik van hernieuwbare, duurzame energie bronnen.
Ten derde willen we met Cradle to Cradle® voldoen aan de hoge eisen van andere belangrijke zaken, zoals de manier waarop we met onze mensen omgaan, onze sociale verantwoordelijkheden en het beheer van onze kostbare waterbronnen.
Maar het allerbelangrijkste uitgangspunt voor Desso met Cradle to Cradle® is te zorgen dat alles wat we doen bijdraagt aan het verbeteren van onze gezondheid en ons welzijn, en bijdraagt aan de verbetering van het milieu.
In de toekomst hopen we het ontstaan van afval te beëindigen. We zullen klanten stimuleren om hun tapijt naar ons terug te sturen, zodat we het materiaal kunnen hergebruiken om óf nieuwe hoogwaardige producten te maken, óf het materiaal op een natuurlijke wijze af te breken.
We nemen nu al gebruikt tapijt terug waarvan we de belangrijkste materialen opnieuw gebruiken of recyclen.

Terug naar Cradle to Cradle innovaties