wand- en vloertegelsMosa

Mosa heeft Cradle to Cradle Silver certificaten voor nagenoeg alle wand- en vloertegels. In het Cradle to Cradle-programma worden producten beoordeeld volgens vijf aspecten: zuiverheid van grondstoffen, recycling, energie- en waterbeheer en sociale omstandigheden.

Zuivere grondstoffen
De basis van Cradle to Cradle is het gebruik van zuivere grondstoffen, die geen schade opleveren voor het milieu of voor de menselijke gezondheid. Hoofdbestanddelen van tegels zijn klei en zand; natuurlijke ingredi├źnten, in overvloed aanwezig in de natuur. De samenstelling van onze tegels is tot op ppm-niveau geanalyseerd. Er zijn geen giftige stoffen als lood, kwik en cadmium toegevoegd aan Mosa tegels. En er is geen emissie van schadelijke stoffen tijdens en na de lange gebruiksduur; onze tegels zijn dan ook ‘VOC free’.

Optimale recycling
Is het product geschikt voor (onbeperkt) hergebruik? En worden producten daadwerkelijk gerecycled? Dit zijn de punten waar het bij Cradle to Cradle om gaat. Door het gebruik van zuivere grondstoffen, is meteen de eerste vraag positief beantwoord. Aan het tweede aspect werkt Mosa door productieafval opnieuw te gebruiken, secundaire grondstoffen te verwerken en snijresten van tegels in te zamelen bij grotere projecten in Nederland. De wandtegels bevatten 22 of 25 procent ‘preconsumer recycled content’ en de vloertegels 21 of 45 procent. Dit maakt Mosa tegels geschikt voor hergebruik in de technische kringloop.

Water beheer
Cradle to Cradle ziet water als een kostbare bron, die schaars is en waarmee goed omgesprongen dient te worden. Hergebruik is hierbij essentieel. Het doel van Mosa is dat in 2020 al het water in de productie wordt hergebruikt of verdampt. Elk jaar opnieuw worden stappen gezet om dit te bereiken. Zo zijn de proceskringlopen inmiddels gesloten, en wordt al het water voor onze beide fabrieken op eigen terrein gezuiverd. Dit betekent dat er 60 procent minder water nodig is dan voorheen.

Energie management
Bij Cradle to Cradle draait het naast de hoeveelheid energie met name om de bron; immers hernieuwbare energiebronnen zijn oneindig. Groene stroom dekt inmiddels een derde van onze energiebehoefte. Intussen wordt verder gezocht naar een alternatieve bron voor het aardgas waarmee de ovens worden gestookt. Zolang die nog niet beschikbaar komen, wordt ingezet op energiebesparingsprojecten en hergebruik van restwarmte. Hiermee is de CO┬▓ uitstoot met 48 procent gedaald in de laatste tien jaar en daalde de uitstoot van fijnstof met 91procent tot bijna nul.

Sociale omstandigheden
Cradle to Cradle eist dat een fabrikant en zijn toeleveranciers werken met goede arbeidsomstandigheden. Mosa kiest er bewust voor om duurzaam in West-Europa, te blijven produceren. Dichtbij belangrijke afzetmarkten en met grondstoffen uit de buurt: bijna 90% van onze grondstoffen komen uit gecontroleerde groeves in de regio. Door hier een product te maken dat past bij hedendaagse en toekomstige architectuur blijft Mosa tevens trouw aan haar oorsprong: Maastricht.

Terug naar Cradle to Cradle innovaties