Wat is Cradle to Cradle?

Cradle to Cradle is een nieuw businessmodel met als streefdoel: producten zo te ontwerpen dat ze van begin tot eind veilig en herbruikbaar zijn.

Dat vraagt om een geheel nieuwe samenwerking tussen leverancier, producent, gebruiker en verwerker. Een intensieve samenwerking tussen deze partijen is nodig om tot betere producten te komen. Cradle to Cradle is bijgevolg een strategie voor product- en procesinnovatie waarin het sluiten van materiaalkringlopen centraal staat. Het is de uitdaging om producten te ontwikkelen die veilig en gezond zijn voor mens en milieu, en die bovendien na gebruik volledig tot waardevolle grondstoffen te ontmantelen zijn of juist afbreekbaar zijn in de biosfeer.

De auteurs van het boek

Cradle to Cradle werd ontwikkeld door de Duitse chemicus Michael Braungart en de Amerikaanse architect en ontwerper William McDonough.

Met hun boek Cradle to Cradle beschrijven ze de overgang van het huidige industriële systeem dat ‘neemt, maakt en vervuilt’ naar een wereld zonder afval, waar het gebruik van natuurlijke energie centraal staat en met als doel om mens en natuur in evenwicht te brengen. De natuur is hier de inspiratie.