Certificering

Het C2C Platform begeleidt u bij uw Cradle to Cradle product certificering. Het Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) accrediteerde het C2C Platform hiervoor.

Cradle to Cradle certificering
Cradle to Cradle certificering kan behaald worden op vijf niveaus: Basic, Bronze, Silver, Gold en Platinum. Producenten worden zo uitgedaagd om hun product continu te verbeteren. Hiervoor wordt het product beoordeeld op vijf modules:

  • Gezonde materialen
  • Materiaal hergebruik en ‘Design for environment’
  • Energie
  • Water
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Certificatieproces
Het certificatieproces bestaat uit drie stappen.

  • Een toxicologische analyse van alle toegepaste materialen in het eindproduct.
  • Evaluatie van het productieproces waarbij gekeken wordt naar toepassing van hernieuwbare energie, watergebruik en sociale verantwoordelijkheid.
  • Het certificaat wordt, na verificatie van het dossier, uitgegeven door het onafhankelijke Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Neem contact op met het C2C Platform om de certificatie voor uw product te bespreken.