Met hun boek Cradle to Cradle beschrijven chemicus Michael Braungart en architect William McDonough de overgang van het huidige industriële systeem dat ‘neemt, maakt en vervuilt’ naar een wereld zonder afval, waar het gebruik van natuurlijke energie centraal staat en met als doel om mens en natuur in evenwicht te brengen. De natuur is hier de inspiratie. Die produceert in overvloed, met diversiteit zonder dat iets verloren gaat. Alles heeft een functie voor andere levende organismen. Cradle to Cradle is in die zin eco-effectief – producten en materialen zitten in kringlopen van ‘wieg tot wieg’ en zodoende wordt afval voedsel.

Cradle to Cradle is een nieuw businessmodel. De uitdaging is om producten zo te ontwerpen dat ze van begin tot einde veilig en herbruikbaar zijn. De relatie tussen leverancier, producent, gebruiker en verwerker wordt hergedefinieerd via nieuwe toepassingen, zoals ‘reverse logistics’. Samenwerking tussen deze partijen is namelijk nodig om te komen tot betere producten. Cradle to Cradle is bijgevolg een strategie voor product- en procesinnovatie waarbij het sluiten van materiaalkringlopen centraal staat.

Cradle to Cradle – Remaking the way we make things is een baanbrekend boek. Om te laten zien dat het ook anders kan, werd het vervaardigd van inktafwasbaar polymeer.
Het boek is ook in het Nederlands vertaald, maar wel gedrukt op papier...

Literatuur

The Upcycle: Beyond Sustainability-Designing for Abundance

De Upcycle is de opvolger van het succesvolle Cradle to Cradle. Deze boeken zijn wereldwijd een inspiratiebron voor innovatieve ondernemers die duurzaamheid tot in de kern van hun organisatie willen doorvoeren. In deze nieuwste uitgave zijn Braungart en McDonough wederom grensverleggend. Aan de hand van voorbeelden uit de hele wereld inspireren ze niet alleen ondernemers, maar ook een breder publiek om zelf ook te 'upcyclen'.

Cradle to Cradle Afval = Voedsel - Search Knowledge (2007)

Het huidige milieudenken spoort aan tot 'beperken, hergebruiken en recyclen', ofwel: doe meer met minder om de schade te beperken. Maar dat leidt, zoals chemicus Michael Braungart en architect William McDonough in dit visionaire boek aangeven, alleen maar tot het instandhouden van het productiemodel van 'cradle to grave', dat enorme hoeveelheden afval en vervuiling produceert.

de Almere principes (2008)

voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzame toekomst van Almere 2030.

De Almere Principles zijn ontstaan tegen de achtergrond van de groeiplannen van Almere. De gemeente heeft met rijk en regio afgesproken dat de stad zal verdubbelen in inwoneraantal - 350.000 inwoners in 2030 - en dat er 60.000 nieuwe woningen en 100.000 extra arbeidsplaatsen zullen worden gerealiseerd. Deze 'Schaalsprong Almere 2030' dient op een duurzame wijze te gebeuren, vinden gemeente en rijk.

Extract van de Almere principes (2008)
Verbind plaats en context

De Hannover en Almere principes (1992)

De Hannover principes werden ontwikkeld in 1992 voor de 2000 World Fair Expo, de Almere principes in 2008 voor een gezond en leefbaar Almere in 2030, de nieuwe stad in Nederland die ontworpen werd op uit zee gewonnen land.

Extract van de Hannover principes (1992)

Mens en natuur in evenwicht
Benadruk het recht van mens en natuur om samen te bestaan op een gezonde, ondersteunende en duurzame wijze.

Ban het concept van afval.

Die nächste industrielle Revolution: Die Cradle to Cradle-Community (Broschiert)

Organisiert von der Frankfurter Messe in Kooperation mit EPEA Internationale Umweltforschung GmbH in Hamburg findet im November 2008 ein Fachkongress und die Fachmesse NUTEC statt. Messe und Kongress bieten eine branchenübergreifende Plattform, auf der internationale Firmen ihren innovativen Produktionsweg nach Cradle to Cradle darstellen und kommentieren.