Cradle to Cradle Platform

Cradle to Cradle: nieuwe kansen voor producten en bedrijven

Ook in België is er een stijgende belangstelling voor het Cradle to Cradle-principe. Een groeiend aantal spelers uit de industrie en aanverwante sectoren wil onderzoeken wat de nieuwe kansen zijn die Cradle to Cradle hun biedt.

Het Cradle to Cradle Platform maakt het mogelijk dat bedrijven en overheden gemakkelijker de haalbaarheid van Cradle to Cradle voor hun producten en ruimtelijke ontwikkelingsprojecten kunnen nagaan. Het Platform is bovendien een ideaal medium om kennis te verzamelen en ervaringen uit te wisselen.

Leidraad Cradle to Cradle in overheidsopdrachten

Ecolables zijn handig om duurzame producten te onderscheiden van minder duurzame alternatieven. Het gebruik van ecolabels in publieke overheidsopdrachten is echter sterk gereglementeerd.

Deze praktische leidraad Cradle to Cradle in overheidsopdrachten:

  • informeert publieke aankopers over Cradle to Cradle en
  • ondersteunt publieke aankopers bij het gebruik van het Cradle to Cradle label.