Cradle to Cradle Platform

Cradle to Cradle: nieuwe kansen voor producten en bedrijven

Ook in België is er een stijgende belangstelling voor het Cradle to Cradle-principe. Een groeiend aantal spelers uit de industrie en aanverwante sectoren wil onderzoeken wat de nieuwe kansen zijn die Cradle to Cradle hun biedt.

Het Cradle to Cradle Platform maakt het mogelijk dat bedrijven en overheden gemakkelijker de haalbaarheid van Cradle to Cradle voor hun producten en ruimtelijke ontwikkelingsprojecten kunnen nagaan. Het Platform is bovendien een ideaal medium om kennis te verzamelen en ervaringen uit te wisselen.

Gratis materialenscan

U voelt de noodzaak om te innoveren om uw marktpositie te versterken. En u beseft dat efficiënt omspringen met grondstoffen en energie de logische stap is die zal zorgen voor meer bedrijfszekerheid, ook in de toekomst. Laat uw bedrijf dan nu doorlichten door de materialenscan. Het Cradle to Cradle Platform biedt deze scan gratis aan in samenwerking met de OVAM en Agentschap Ondernemen.

Wilt u meer weten over de materialenscan? Wenst u na te gaan of ook uw bedrijf meer efficiënt met materialen kan omgaan? Neem dan contact op met het Cradle to Cradle Platform of ga naar www.materialenscan.be